Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.->0. Korte afrekening maakt lange vriendschap. In het

Eng.: short reckonimfs mak»' Ion;/ friemt* (St.). Ook even reckoninj/x wake tastint/ friendx, muur niet short accounts (T. B.). Hkywood had reeds (1546): Eren reckonim/ waketh lont/ f'rendes.

;>s. Iemand afschepen. Hiervoor T. 1$. o.a. to ship off', maar zoo figuurlijk als bij ons is die uitdrukking niet. Men zou ten hoogste kunnen zeggen: the;/ sliipped kim off' to thf West-huiles to </et rul of hint. Zoo vindt men bijv. bij Dickens in (H. '1'ici.st, Ch. IV: The board .... took counsel together 011 the expediency ef shipphu/ off' Oliver Twist, in some small trading-vessel bound to a good unhealthy port.

til. Den aftocht blazen. In het Eng. in do eigenlijke zoowel als in de tig. beteekenis to heat a retreat.

0:i. Schitteren door zijn afwezigheid. Het Fransehe bril/er par sou absence' is in het Eng. vertaald: to he conspicuons In/ one's absence. Dit ontbreekt bij T. R

00. Zich airs geven. Hij Vaxhkugh reeds yii-e yourself airs. De fantastische taalnianiak John Bellenden Kei: geeft ])laatsen uit Addison en Swikt en verklaart deze zegswijze uit toe tjere, icaene self' eer's, wat Hollandsch moet verbeelden, beteekenende "the addle-headed one dreains he is grace itself."

08. Keulen en Aken zyn niet op één dag gebouwd.

Bekend is: Rome was not built in a day, reeds in het begin der 17*'eeuw i lOlö), zie Flügel.

71. Alarm. Eng.: alarm (i.v. indication of'dam/er l»ij Il<><iET) en to t/ire the tdarm. eveneens figuurlijk. In het Eng. is echter to blow alarine geheel verouderd (M.), eveneens to ring the bells a/a rum = de alarmklok luiden. Men raerke op dat alar(u)ui-clock in het hedendaagsche Eng. niet „alarmklok" maar ,wekker" beteekent.

Sluiten