Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94. Op zijn apostels-paarden. In hot Eng. to ride xhankx'(») mare (nay, pony) en hiervan to xhank it — to go on foot or by the Marylebone stage (F. &. H.j. Verder hooft men to ride bayard of ten toen. to tra rel by Mr. Foot'x hor.se. üit alles komt nader bij hot Eng. dan to bent the hoof (T. II.).

9ö«. Een rotte appel in «le mand maakt al het fruit tot scliand. Roods in 1/540 in do Ayenb'ite reg. 205: A roted appel attutny the holen, iiiaketh rotte the yzounde (M.).

100. Gouden appelen op zilveren schalen. Ook in het

Eng. is dit biblicisme in gebruik als: oppies of yold in picturex of sUrer.

101. Iemand liefhebben als den appel zijner oogen.

Hierbij liet Eng. equivalent = the uppie of the eye voor 'that whicli is cherished with the groatest regard", roods zoo in het Ags. van Koning Alfijed. Vgl. Mukkay en Stokxi, Eng. I'hil. II p. 004.

10.'!. Een appeltje met iemand te schillen hebben. Vgl. to hare a botte to piek. a croir to p/uck irith u p. Ook to hare a croir to piek (pull). Voor „mot iemand een nootje to kraken hebben", is to vermelden hot zoor bekende to hare a nut to crack irith . . .

100. Argusoogen. Het Eng. kent Aryitx als soortnaam 011 Arytts-eyed.

107. Arm. \ gl. as poor as a church-itajii.se, as .Job (St.).

109. Iemand met open armen ontvangen. Letterlijk to receire one irith open arms. STEAD heeft in zijn America nlsat ion (pag. 271: Air. 0'Bmen thought that if such a pilgrimage took place, the Irish representatives would be received irith open arms.

110. Lange armen. Vgl. de mooie parallel: Knowest thou not Euphues, that kinges liane lony annex/ Zie John Lyly, Euphues p. 70. Ook spreekt men van the lonyreachiny arm of the lair.

Sluiten