Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 :i. In zak en asch. Ook in hot Eng. bijv. t<> re/tent in Nitckc/ofh attrl ashes (Ca w/vlei.

115. Asschepoester. Het Eng. Cinderelln heeft in do liuitste jaren een nieuwe beteekenis er bij gekregen, nl.: partij die tot 12 uur duurt.

110. Augiasstal. Eng. Aut/ean stabiels) voor "aecumulnted nuisano.es, abuses, etc." (A.).

117. Avery. Eng. to suffer are ratje alleen in de gewone beteekenis.

111. Do avond des levens. Eng. the erening of' (one's) life (M.i.

121. l)o baan is schoon. Vgl. met liet 18"' eeuwsehe -di' baan is klaar het Engelscho the roost is clecir.

122. Van do baan knikkeren. Vgl. liet Eng. to botrl one out in tig. beteekenis.

120. Dabei. Vgl. Eng. a Kabel = ua confused mixture of sounds; eonfusion; disorder" i Axxaxdalki en Jiabylonitm.

128. Iemand van bakboord naar stuurboord zenden.

Vgl. met .van puntje naar paaltje" het Eng. to send one from pillar to post.

i:>2. Iemand iets bakken. Vgl. Mckkay: to bttke a person's bread — to do tbr him. Verder voor de parallellen to bretr ittischief en to latj a thintj in a person's dish = iemand iets in zijn sehotol schaffen.

1 *55. Dakzeilhalen. Zooals Stoett vermeldt, is dit ontleend aan het Eng.: to back tt saü, maar er is niet bijgevoegd, dat to bark the sails ook in liet Eng. tig. gebruikt wordt = teruggaan, rechtsomkeert maken.

1;!8. Die kaatst, moet den bal verwachten. Eng.: h<that l>l(i/js at hotels nutst be prepared for rubbers.

Sluiten