Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14i». Een halletje van iets opgooien. Vgl. het Eng. to set the hall rolling = een gesprek aan den gang brengen. Zoo heeft men verder 1°. to keep the buil rolling ■= to keep the conversation or an undertaking from ttagging: 2°. to fake up the hall = to take one's turn in conversation, etc.: .'i°. the hall Li vsith gon = it is vour turn (M.). lil Cunningham Chroniclen of Dnstgpore vindt men op pag. 120: The result was that the one man cjnitc eclipsed the other and toxxed the hall of talk ahotit with an ease and dexterity not always quite respecttul to his less agile senior.

140. Achter de bank werpen. Vgl. liet Eng. biblicisme to rast xomething hehind the liaek.

148. Zoo vast als de bank. Vgl. het Eng. <ix gomt as the bank.

150. Bankroet gaan. Eng. to hecome a bankrupt. Vroeger had men in de 10e eeuw to wake bankeroute en tot in de 17® eeuw to plag the bankrupt, ons nog altijd gangbaar: bankroet spelen.

152. Volgens Hartjes. Eng.: according to Vorker iSt.i.

153. Basta! Voor .genoeg"! .houd op"! heeft ook Siiakespeare reeds basta!

156. Een bedsermoen. Hierbij is vernield ciirtaiii-lectnre. Nader bij het Hollandsch is het verouderde, 17*' eeuwsche curtain-xernion, waarvan Mi'küay bewijsplaatsen geeft.

157. Het zijn sterke beenen, die de weelde dragen. Vgl. Eng.: much icealth naikex wit irarer.

158. Met het verkeerde been uit bed stappen. Vermeld is de Eng. uitdrukking to gei out bed of the icrong foot foremoxt, maar THACKERAY heeft in The Adr. of Thilip: The tall gentleman must have got out of bed the wrong leg foremoxt, pag. 200 en 201 Tauchnitz cd. < )ok T. R. heeft foot in plaats van leg en foot.

Sluiten