Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.">14. De broodkruimels steken hem. Do naaste parallel is het Amerikaansche to feel one'x outx en het door Bailey vermelde he ix prorender-prick'd, door Fiahjel aangehaald <•11 vertaald: ,der Hater sticht ihn".

:nö. Over de brug komen. Vgl. het Eng. to co me doicn.

.'>19. Een buitenbeentje. Misschien is eenigszins hiermee te. vergelijken G. Eliöt's a xide-xlip in Middlemarch.

.'121. Eens burgemeester, altijd burgemeester. Zeer bekend is de parallel-zegswijze' once a captain, alvcayx a captain. In Dickens zijn lileak Home, €h. XXI leest men: -You advertised tliat Mr. Hawdon, (Captain Hawdon, it' vou hold to the saying, once a captain alvcayx a captain) was to hear of something to his advantage". Wat T. H. in Deel 1 geeft once a freemaxon alvcayx a freemaxon zal hiervan wel een voor de gelegenheid gefabriceerde variant zijn. evenals once an adrixer, alvcayx an adriser (Cotes, Thoxe del. American*. ]j. 241 Tauchn. ed.). Vgl. n°. ;Ï45.

()P lieeter daad. Hier is eerder te vergelijken red-handed dan in the rery act. CST.).

:\21. Dag. Dit znniw. komt ook in het Eng. heel dikwijls in allerlei verbindingen voor zooals the laxt day = de jongste dag. one of' thexe dayx = een dezer dagen, to hare xeen heffer dayx betere dagen gekend hebben, to be the order of the day = aan de orde van den dag zijn, day and night — dag en nacht, ax plain ax day - zoo klaar als de dag en zelfs in het Sehotsch thix day eight dayx — vandaag acht dagen, maar het onder 329 in de eerste editie gegeven equivalent van T. B. before the dew ix ojj' the fiovcer* — voor dag en dauw, is geen standing phraxe, maar eigen maaksel. Het Eng. heeft het hier niet verder gebracht dan tot before day = before daybreak.

Tan de daken prediken. Ook in het Eng. to proclaim from (upon) the hotixetopx.

Sluiten