Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkt* bet. voorkomt (Of. .Iamieson, >Scott.ish Dief. i. v. ihibxkelper). In eigenlijken zin vindt men ook bij Cn.ux'Ki! in The lieer es Tule:

Forth with -wi-he" thurg/i thikke mul eek thurgh thenne. Verder flg. reeds in Butuck's lludibra* 1 2:

Tliro' thick and tliin slio t'ollow'd liim,

In everv iidventurt' h'uiwli'rtook And liever him or it forsook.

,-JöT. Ditje en «latje. Ook het Kng. heeft deze collocatie, bijv. -an artless conversation about this or that" (Thackekay, Virg. 0021 en bij G. Mehedith: <hi the ride that day, he began prattling nbout this oud that = over koetjes en kalfjes.

:>öï)a. I)oii Juan. Ook in het Kng. a Don .hm».

;i(3S. Zoo dood als een pier. Vgl. as dead as a herring, as matton, as a smelt en as a doornail (Kt.). Reeds in LANGLAND's Visum concerniiig l'iers the 1'loicman vindt men i 1;>77: as ded as a do re-tree. Otway (1G80i heeti ook nog as dead as stock-/ish en het Eng. slang bovendien as dead as .1 alias Caesar of as the pretfy young horsehreaker.

:570. Ik mag dood vallen. Ook zoo in het Eng'.: -Diil 1 ever aecuse the poor dear? If I did. may / drop down dead at this moment on this hearth-rug! i Thackekay, The Virginians, ('h. 1.XXXVIi. Vgl. ook sink tne = ik mag verzinken!

•571. |)o dood in den pot. Hier had vermeld moeten worden, dat in het Eng.: the re is death in the pot heel wat anders beteekent dan bij ons: R<h;et geeft de uitdrukking onder iinhealthy en hulden danger!

.'57la. Den een zijn dood is den ander zijn brood. Vgl. One mans death is an other mans Itreath iRoilN, I'rorerbs>.

V. Meer dood dan levend. Ook in het Eng. more demi than alire.

•574. Doodverven. Het Eng. kent dead-colour alleen in eig. zin.

Sluiten