Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ilrake* of one's money, wat op hetzelfde neerkomt, daar bij hot maken van chicks and draken steentjes over 't water gekeild worden.

o35. Goed geld naar kwaad geld gooien. Ook in het

Eng. to fhrow good money after had. Soms to send in plaats van to throic (Flügel). Wat T. 1?. geeft, lijkt er niet naar.

536. Geen geld, geen Zwitsers. Eng.: no penny, uo paternoster (St.).

537. Tijd is geld. Een vertaling van het Eng.: time is money (St. ).

538. De gelegenheid by de haren grijpen. Eng.: to fake time >occasion) by the forelock (St.).

539. Er is meer gelijk dan eigen. Vgl. eren) like is nat the san/e.

543. Een geluksvogel. Vgl. a Incky dog. '

.>44. Het op iemand gemunt hebben. Naast iiet Duitsche niünzen kan ook nog vermeld worden het Eng.: to mint. In liet Noord-Eng. en Schotseh komt dit vrij dikwijls voor met at en daar zonder. Vgl. W.Scott The Monastery: "They tliat mint at a goten of gold, will always get a sleeve of it."

IX. In iemands oogen genade vinden. Eng. to find farour in a person's shjht.

.">46. Den genadeslag geven. Een enkele maal heeft het Eng. the stroke of grace, meestal echter death-bloic.

548. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Dit biblicisme is ook in 't Eng. gebruikelijk: many are called, luit fetc (are) chosen.

551. Veel geschreeuw en weinig wol. Eng.: great cry and litt/e trool (St.). In het Eng. van de 16e eeuw reeds aan te treffen in Uosson's School of Abtise van 1579. Een

Sluiten