Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

variant is more squeak than wool en soms i Punch, 21 Dec. 1808) vindt men het aangehaald als volgt: lt 'x like xhaving a pi;/, tnttch cry and little wool.

555. Een gespekte beurs. Vgl. Eng.: a lem, purxe. het tegengestelde van a we/l-lined purse.

558. Onder een gelukkig gesternte geboren. Eng.: to hè l>oni ander a lucht/ (unlucky) star. Stoett heeft voor litcktj ook nog propifiotts.

568. Weten te geven en te nemen. In liet Eng. is veelvuldig in gebruik give and fake in tig. zin. Tkollope (Doctor Thorn) heeft: "Tf he ean give and take and be not thin-skinned or sore-bored". Ook spreekt men van een gire-and-take policy en zoo heeft Punch (27 Febr. 1901. )). 1596): "the gire-and-take of unpremeditated debate".

X. Iets op zijn geweten hebben. Ook het Eng. kent t<' hare something on one's conscience, bijv.: She said she «•ould not have a hunian life upon her conseience i The < Ir and Mag. 1905 p. 7 30). Het gebruik van deze uitdrukking is in liet Eng. echter beperkter dan bij ons: in 't Holl. is het beeld versteend, in het Eng. leeft het nog.

574. Gewogen maar te licht bevonden. Ook in het Eng. gebruikelijk: tceighed and found wanting. Vgl. Daniël V, 27: Thou art treighed in the balances, and art found wanting.

575. Zoo gewonnen, zoo geronnen. In 't Eng. xo got x:i gone i'Bohn). Niet vermeld: lightg come, lighty go. noch hghtlt) got, lightly spent (M.).

576. De gewoonte wordt een tweede natuur. Eng.: habit becomex a xecond nature. In Celibatex van G. Mooke vindt men op pag. 103 (Tauchn.):

"I'm so used to foeing alone,"

" - IJ si' is it xecond nature, I wilt not intermpt vour solitude.""

579. Zoo gezond als een viscli. Eng.: as sound as a roach. lil het midden der 16'' eeuw nog in het Noord-Eng.

pRirK VAN Wkly.

Sluiten