Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dialecten en trliole as a fisli. dat volgens Kinuton tImi'HANT <iy> j>. (}7;> van Foxe's liook of Martgrs voorkomt.

,r>8tf. Niet van gisteren zijn. Hierbij komt: / ntix u»t horii geste rdag. wat (H>k in liet Engelsch nog al eens voorkomt naar Jon VIII. it: Kor we are bilt ot' yesterday and know nothing.

.">84. Keil glaasje op «Ie valreep. De Kngelschen hebben xtirriij)-eup.

Gestolen goed gedijt niet. Te vermelden is illgotteu ijain nerer prospers — bij LamN in Last Exsagx of Elia : Ul-gotten goods se!dom tlirire.

">!)ï. Goedkoop (is) duurkoop. Hei Eng. equivalent is: ii good bargaiu is a pickpurse CSt. i. Wat T. 15. geeft (i.v. duur), nl. the cheapest ix irorxt is geheel waardeloos. Stoktt zijn eerste equivalent good cheap ix deur is verouderd. Mukhay haalt aan uit Cato Major (Yiïü): "That is ijood\ clwp mag beo de re. And deore good chep also . Dezelfde gedachte als onze zegswijze bevat vinden we in een citaat van Gekiiieu i lGO.'b: "Nor is that which is l>est cheap. alwayes the best profit". Vgl. ook het verouderde: the bexf ix best cheap (Ray .

.">99. Zijn gooi gaan. Eng.: </<> gour 1/0/ Dit vindt men in Van Neck's. Klank-eii-rerir. Woorden. ]). 88. Vgl. eerder liet Schotsche go gour gang-

002. Geen goud zonder schuim. Eng.: So gold irithoiit

droxx (ST.).

60;!. Het is al «een goud wat er blinkt. Van Chaiiek af zeei' in trek! Deze heeft (Deel II p. • ed. Skeati:

.1/ thhuj u'/lich that xchinetti as the gold,.

Is uoiij/ht gold, as that I havo heitl told.

Verder vindt men uil fluit glitters is not gold bij Lyih;ate. IJ DA I.L, Sl'ENSEK. SHAKESFEAKE. DHVDEN eil HeKUKKT, de heele literatuur door tot Thackekay en de hedendaagsche schrijvers toe.

Sluiten