Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI. Zijn eisjen graf graven. Ook liet Eng. heeft to dig one's turn (/rare. In de Her. of l!er. 11)02 pag. 4.j4« vindt men: In these Colonies and in Canada the Colonial office lias achieved the ultimate end of all Governments with exetnplary suceess that is to say. ik lias dm/ lts 0101 {/rare.

XII. Er loopt iemand over mijn graf. Het Eng. heeft: sttme ni/r is stepping across mg grove (FekgUS hume, Mt/sterg of tt Hansom Valt, p. 176). Volgens Mukkay vindt men reeds bij Swikt (17:>6>: Miss (shnddering): Lord! There is somebody walking over my Grave.

612. Ergens geen gras over laten groeien. Vgl. not suffer the (/rass to grote ander one's feet (Roueti. Ook to let no grass grotr ander one's feet (Mt'lMïAYi. Vroeger: "beneath one's heels''. Vgl. ook Uijalu 1,'ogster Dot/ster III, .">: Therc li.ath groten no t/rass <>n mg heele since I wente hence.

61;$. Iemand het gras voor de voeten wegmaaien. Eng.: to ent the </rass front ander one's feet (St.) Ook vindt men soms t/ronnd voor t/rass. Zie Mitrkay's citaat uit 1508.

617. Grimassen maken. Eng.: to malie grimaces.

6U». Tegen de verdrukking in groeien. In het Eng. is dii een literair citaat gebleven. Vgl. Euphues p. 41: "It is proper tbr the Palme tree to mount. the heavier you loade it, the higher it sprowteth."

62;'». Groot zijn met iemand. In 't Eng. is to he great trith. zooals FiAIkel vertaalt: "viel gcltend: einttuszreich; sehr vertraut." In het Eng. komt de uitdrukking al vroeg voor; uit The Life of Katherine ± 14:50 citeert Murray: He was so gret irgth the Emperour. liet komt ook bij Bacon voor en is thans misschien iets ongewoner en dus deftiger dan onze zegswijze. Vgl.: an cider sou of Herod, and great trith Caesar (dlxon. Holt/ Land I. p. 186 en passim \.

628. Naar de haaien gaan. Eng.: to go to the dogs. Het is eigenaardig hoe verschillend liet gebruik van dier-

3*

Sluiten