Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namen in Hg. zin in do twee zoo verwante talen uitgevallen is. Zoo is tig-, chick i= duitje, schatje) heel wat anders dan ons , kuiken," evenzoo duck = snoes en ons "eend", enz. De Engelsehen spreken van a black xwan of a white elephant, wij van „een witte raaf": zij van <( houxe-dore (verouderd), wij van een .huismuseh"; zij van an ndd fixh, wij van „een rare sijs", en zoo vergelijke men scape-goat en .zondebok": a cockxtride en .een kattesprong": xea-dog en .zeerob"; yooxeflexh en .kippevel": dog'x eartt in een boek en .ezelsooren"; horxe i uit. de gymnastiekzaal ) en .bok": het leap frog iSehotsch foup the bullockx) en „haasje over": t<> sleep like a pig en ons „slapen als een os ". Vgl. ook n°. 713 en XXI en n°. 86.r>.

631. Haken en oogen. Het Eng.: hookx and eyex komt voor in eig. zin. In fig. zin wordt liook-and-eye volgens Murray gebruikt voor eendrachtige samenwerking!

633. Stappen als een haan van een stooter. Hier heeft het Eng. enkel to xtrut like a mek.

637. Den rooden haan. Vgl. the red cock will enne in hix hnuxe = „lus house will be set 011 fire" (Cobham Brewer. Piet. Phr. and Fable). In overeenstemming hiermee vindt men dan ook in ftuy Mannering van Scott (Ch. III):

.Weel, there's ane abune a' — hut we'll sec if the red cock craw not.

in his bonnie harnyard ac raorning before day-dawniiifr."

.. Husli! Meg, liush! That's not safe talk."

„What does she mean? said Mannering to Sampson in an uiidertono.

„Fire-raising," answered the laconic. Dominie.

638. Haantje de voorste. Eng.: the cock of the wulk iSt.i.

639. Rood als een kalkoensche liaan. In het Eng. ax red nx u Turken cock. < )ok heeft men to xicell like a Turkey cock.

640. Wilde haren. Hierin heeft het Eng. wild oatx, bijv. to xow one'x wild oatx en to hare xotcn one'x wild ootx

Sluiten