Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV. Aan de betere hand. Niet = at the bette,- hand. dat beteekent: met voordeel (of goedkoopi in het oudere Eng., maar ow the mending hand. Vroeger h;id men ook on the yroiciny hand. wat nog gevonden wordt in Caklyles F red. The (iveat II. p. 160: Friedricli Wilhelm's illhumour . . . has long been upon the growing hand.

0!)7. By de liaud. Vgl. In/ the hond expeditiously. readily. straightway ! Dit is verouderd.

70.». Onder de hand. Eng.: nnderhond iSt. i. meestal ongunstig. Ook mu/er/ianded. Pi.ü<;ki. heeft o.a. dit citaat: "they naderhand dealt witli the principal man of the country". liet Kng. voor .onder handen hebben"'702) is t<> hare in hand en komt dus meer overeen met het Latijnsehe hahere in mani/nis tdiquu/.

707. Hand over hand. Eng.: hand orer hand (St.i in eig. zin, zooals bij ons bijv.: Up went Martin, hand orer hand (Hi'ohes. lom llroirn's Schooldi en ook in tig. zin voortdurend, in aller ijl. Nog tiguurlijker dan Murrav vermeldt (icith rontivnons adrances: said of a ressel. etc. approachhiy or i/irimj cha.sc to another/, vinden we de uitdrukking in .Malkts The Carixsima ('h. II. p. 12: we struck a vein ot luck at our mining place: and the money was rolling in hand orer hond. In eig. zin heeft het Eng. ook hand maler hand. T. B. heeft in Deel 1 alléén de eig. beteekenis: .Ile went up the ladder hand orer hand". < tok vindt men in eig. zin hand orer /ist — hand in hand.

XVI. De handen vol hebben. Eng. to hare ones hands fidl = ho have enough to do or as ïnuch as one can do, to be fullv occupied (Mi rrav*.

XVII. Handen en voeten. Deze I»ij ons vaste verbinding komt voor in: handen en voeten zijn hem gebonden, waarvoor het Eng. heeft he is hound hand and foot. Vroeger was de orde in hef Eng. ook foot and hand en in het meervoud hands and feet en feet and hands. Onbekend is bij

Sluiten