Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons de verbinding van hand and foot met t<> wait upon. Als modern citeert Miikkay: They cxpcct to be waited on hand and foot = assiduously.

TH». Den handschoen toewerpen. Het Eng. heeft to throir (down) the gauntlet (glore) en to take up the glore. Verouderd is to cast the glore. Dit komt reeds voor in Caxton's vertaling van h'egnard (14811.

7IJl. liane poot en. Het Schotselic hens-taes = .had writing. scravvls". (.Iamiksoni.

717. Hansje in den kelder. Ook in liet Eng. bekend als Hans-infenI-kelder (FlaiOEL) naast Jack in the low cellur. In Lort' in a Wood (V (ii. van YVychekley vindt men: Tlien I am. as it were. a grand-father to yonr new wife's llans cv kelder.

XVI11. Als haringen in een ton. In het Eng. like herrings (pilchards) in a liarrel. Vgl. T. B.!

721. Ken hark van een vent. Vgl. Dickens SkUebg. I. p. 101: a stick of au actor, a poker of a nobleman < THACKEHAY, Vi.rginiaus > en a tall. rehement-looking /lui/ of a man Cahlylei. Het Engelsch is even rijk aan dergelijke *genitivi identitatis" en vergelijkende genitieven als liet Hollandscli. Vele daarvan laten zich letterlijk dekken. Zoo vindt men al vast in beide talen parallellen van Latijnsclie uitdrukkingen als monstrum mtdieri!* = een monster van een vrouw, Etlg.: a monster of a tcoman. a monster of a man en zelfs a melodiotts monster of a bee (DlCKENS, The ('himes i: als scelus riri = een beest van een kerel, Eng.: a beast of a cook (TllACKEKAY. I'endennis) that animal of a liréid (H. \V ai;d. Daritl (briere\ en zelfs beast of a dag en a brute of a watch; als delicuie pueri = een schat van een kind. Eng.: lor es of child ren en a love of a Itook. Het is noodig er eens op te wijzen, al is 't strikt genomen een hors d'oeurre. daar T. B. bijv. onder .juweel" geeft .een juweel van een vrouw" = she is an angelic u-oman, a jetcel, terwijl men o. a. bij Dickens in lileak House p. 122

Sluiten