Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-jakhals" en jackal. In het Eng. heeft jttckal o. a. in to play the jackal de beteekenis van "a tooi. a parasite" (Ch.), bij HtwiKT te vinden onder prorision en au.viliary. Ook het werkw. to jackal beteekent heel wat anders dan het door Halma en Weii-and vernielde jackal zen = .te paard rijden" of het Oosttïiesche id. = „sterk naar iets verlangen." Men vergelijke: "the hospital train jackalled behind the anny" (Kipungi.

*71. Jan Hen. In het Eng. is hen in tig. zin ook: a hen-hearted person of either sex (II.).

XXIV. Jan Kompan ie. In het Eng. John Cnmpany. Zie K. M. Edge, Ahana, pag. 11S: ... he feil tighting for John L'oinpainj.

*74. Oomc Jan. In liet Eng.: nu/ itncle (öt.). Ook nog iiiicle three-halls en schertsenderwijze aruncular relation relatirei. Verder is aruncular-Ufe — pawnbroking.

*TS. Jeremiade. Eng.: a Jeremiad (St.).

S7i). Job. Vgl. het Eng.: as poor as Joh en patience of Joh.

ski. 't Is liier een Jodenkerk. Hij Jodenkerk geeft T. li. niets dan synagogue. Voor de tig. beteekenis heeft het Eng.: a hnhhle-huhhle shoic en a 1'olish dief, soms a heari/arden.

ss2. John Buil. Dit is door ons aan het Eng. ontleend. Het eerst is deze naam gebruikt door John Akiutthnot 1075—17.%) in zijn politieke satire van 1712: Hiatory of John Jltdl.

ss,"). De ware Jozef (Jncob). Eng.: the real Sinion pure St. i. dat echter een heel andere dan bijbelsche oorsprong heeft. (>ok the right Jienedick.

ssO. Een Judas. Eng.: a Judas = -a deceiver, aknave." < tok liet Eng. heeft Judas-kiss.

Sluiten