Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1CK55. Koek cü ei. Voor zij zijn kaaren als de duim en voorste vinger vergelijk theg are like jinger and thumb. De gewone uitdrukking is nu to be hand and glove of hond in glore.

104:!. Het zijn niet alle koks, die lange messen dragen.

Vgl. het Eng.: (dl are nof hunterx tliat blote the horn - Ten sijn niet al iaghers die horen blasen (1'ror. C'oinm. 0491.

1044. Yeel koks bederven de hl-ij. In liet Eng. (tooi maiiy cooks spoil the broth.

1047. I)e kolf naar den bal werpen. Eng.: t<> throir the lie/re after the hatchet iS'r. i Ook omgekeerd to throir the hatchet after the lielre.

1048. Ken kolfje naar zijn liand. Vgl. liet Eng.: that x ju fit 011 r racket. — da's juist ons plan!

104M<f. Komkommertijd. Dit is ook reeds in het Eng. bekend, zooals blijkt uit de omschrijving bij Farmek & Hexley van cucirniber-time = the dull season . . . it is of Gennan origin, and originated among London tailors of German nationality.

1051. Naar kooi gaan. Voor .kooi" zijn te vergelijken bank, rage en Feathers hm — liet Duitsche Federredoute. enz. Met , naar Bethlehein gaan" liet Eng. to go to the land of Xod, to Sheet lane of to I led fords/lire.

1052. Van de kook. Syntaktiseh is hier te vergelijken 'in eig. zim <>n the boil — aan de kook — zie Dr. Stoffel, Studies in Engl.

1050. Op heete kolen. Eng. behalve to be ou pins and needies ook to be on thorns = op heete kolen staan en to lie (siti ou brambles: Mr. Hl ltitl de saton brambles i Anstey. Vice Versa, p. 111.

1057. Vurige kolen op iemand hoofd stapelen. Ook in

liet Eng. gangbaar. Vgl. You are heaping coals of fire

Sluiten