Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1107. Het steekt mij in den krop. Eng. it stiH* in his l/izzard (St.i. Wat T. li. geeft is louter een lamme beteekenisvertaliug. Vgl. ook to fret one's gizzard.

1108. I)e kruik gaat zoo lang te water tot ze breekt.

Eng. niet vermeld: »So long rjoex the pot to the water that iit length it conté* home hroken, zooals te lezen is in Caxton s l'eynaeii. De moderne vorm is: the pitcher goes so often to the icell that 'tilh it conté* home hroken at Ia*t.

1111. Kruis ot' munt. Vgl. liet Eng. cross or pile i St. i. nieuwer heat/* or tails.

111;!. Zijn kruit verschoten hebben. Vgl. liet Eng. to shoot one's holt = to exhaust one's credit or resources, to eome to an end of tliings iFakmek «N: Henleyi.

1120. Op bet kussen zitten. Vgl. uit liet provinciaal Eng. cushiott-man = president en ook irool-sack.

1121. Te kust en te keur. In 't Eng. to hare picking choice of'. Vgl. T. 1?.

1122. Tan twee kwaden moet men bet minste kiezen.

Hiervoor de reeds bij Chaicek voorkomende zegswijze: Of harmes tico, the Ie** is for to cheese in Trot/I. and Cressida II 470. Lyly heeft of'tico ntischiefe* the least i* to be chosen in zijn Euphue* ip. :>;!8 Akhek;, terwijl Hazeitt geeft of tiro Hl* choo*e the least en T. 15. of'tico erils choo*e the lesser.

112;!. Iets kwalijk nemen. Vgl. to tuke xomething HL

U2Ö. Kwartier geven. Vgl. to girc (grant. shoict (no, (ptarter, wat Cobham Bkeweh aanleiding geeft om Dr. Ti'seek aan te halen, die zegt: "It originated from an agreement anciently made between the Duteh and the Spaniards, that the ransom of a soldier sliould be the quarter of liis pay." Zie voor betere inlichting Mekkay.

Sluiten