Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1127. I)e volle laag. Vgl. voor het Eng. a rollet/ t>f ootlix, it rollet/ of word* en in fnll rol let/s = in ganzen Ladungen, in Strönien iF.).

112S. Iemand laaren leggen. Vgl. to hit/ satires for.

11.11. Weten lioe laat. liet, is. Eng. to knotr tchat it is o'clock (St. i, ir/mt is tr/mf. Ook to lie ttp to the time of dat).

1132. De laatsten zullen «Ie eersten zijn. In liet Eng. the last .shall he fitst.

1133. Wie liet laatst lacht, lacht liet best. M. S.

zegt ..et wa" he lattghv best tr/to laitt/hs last, maar zoo vindt men dit gezegde woordelijk bij Mark Twain in The stolen White K/ephaitt. ]>. 30 Tauehn. ed.

113"). Aan lager wal. Vgl. Eng. at har ebli, niet treil ttU/h sftnte-broke • T. li.i. Verder to he in Intr water, oh the shaHotrs. (ijsosE heeft reeds (178;")»: lotr tide or lotr trater. when there is no monev in a man's pocket.

1137. Van hetzelfde laken een pak. Ken Eng. variant hiervan is: ƒ made hint of the sa me irood a cross (ChaiX'ER, W'ifc of I lat hc 321).

1139. Naar de lamp rieken. Ook in het Eng overgegaan als to smell of the latttj).

1140. Tegen de lamp loopen. Vgl. ook het Eng. to be httrned - to he int'eeted with venereal disease (F. & H.) voor zich branden en tegen de lamp loopen.

1141. Het land van belofte. In het Eng. the land of l'romi-se, soms the land floteint/ with m'dk and honetj. Het land der levenden heet the land of the Urine/ (M.).

XXV. De lendenen omgorden. Eng. to tjird one's loins ' reins).

1147. Een lans breken. Vgl. het Eng. to break a la nee with.

Sluiten