Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

] 1 f)4. Weer op de lappen zijn. Vgl. to be mi one's le//s ttt/ttiii, maar to be on one'.i lef/s beteekent gewoonlijk: het woord hebben ot' voeren in een vergadering.

1107. Leergeld betalen. In tig. zin heeft het F.ng. mede to p<<!/ for one's schoolint/ (M. S. i.

11Ü9. 0|» dezelfde leest schoeien. Vgl. niet op één ronn t/iefen het Eng. to cast in the satne iiioithl.

1172. Aan den leiband loopen. Vgl. to be tied to tt persons aprtm-ntrint/x — te be under petticoat-rule. henpecked iFarmer & Hkm.F.Yi.

117U. Het moet uit de lengte ot' uit de breedte. Vgl. in het Eng. it nutst be found in the brood or the /out/ = in olie way or another iF. H.i.

1178. Iemand de les lezen. Voor het Eng. ook behalve to I eet are, to retul ttne ti /ectttre iKocjkT). (lok to rettd one /lis (a) lessoti of to t/ire one tt /esson iFHifiELi. MlJRKAY citeert verder uit Boi,I)REW<h>|)'k /tobberij under Arms: We made up our minds to lettru hint u lesson.

118;"). Ken leven als een oordeel. Het dichtstbij komt tl noise /it to rttise the dettd. Wat T. B. geeft met tiiniit/tnous en ttproftriotts noise is hier niets waard.

1190. Heete lever. Vgl. 't verouderde hot-lirered = opvliegend en ook voor hot lirer als toeken van grooten dorst het tooneeltje in Henry IV. 2. 4:

lÏAlil>. Mylowl, dn you see these meteors? <lo you

heliold these e.xhalations:'

1'risck. I <lo.

Raki». Wliat tliink you tliey )»orten<l y L'kixce. Hot livers and eiihl purses.

1192. Licht, en dicht. Kigenaardig is de bij Dickens in XicJi. Xicklebtj ('h. IX voorkomende rijmverbinding Hyht and tk/ht, die ook in beteekenis eenigszins overeenkomt

Prick van Wkly. ®

Sluiten