Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to gin' uj) tcritiiH/ poetry. Toch is dit biblicisme ook in het Eng. te vinden, hoewel sehaarscher dan bij ons. To hang one's harp on the tcilloicx komt bijv. voor in TröLLOI'E's Harchexfer Toners, p. :>89. Gewoonlijk zegt men to hang u)> the i one'* > fiddle — to abandon an nndertaking (F. & H.)

1200. Lievemoederen. Hier is géén voorbeeld gegeven voor het Eng. Bij Richardson vindt men: "thiiik what it must be to he hou■ d'ye doed and to he siste red by such bodies": bij Massinger rirgin me ito rirgins; bij Dryden Midas me vo Midas en Madam me no Madam en bij Scott vlerk me no clerks — zooals Baktlett vermeldt in zijn Fa in, Quotations, p. Vgl. ook Prof. Logeman, Elcker-

li/ck Comiiientary. p. l.r>;>.

120t)<f. Den lijdensbeker ledigen. Vgl. in het Eng. to <l"aff' the hitter cup, to drain the cup of misenj to the dregs en the cup of humUiation.

1212. Eén lijn trekken. Tc vermelden to draic in one 'in line = pull together iHeywood, 1 f>4(ii. nog steeds gebruikt voor to he unanimoux (M.i

1214. Iemand aan het Ujntje houden. Vgl. het Eng. to keep one on a string. Dit beteekent echter meer misleiden, bedotten in het algemeen, waarvoor ook to get one on a string. Een andere beteekenis heeft de uitdrukking to hare on the string, zooals blijkt uit savage, In the Sicivi I, p. 7."> T: Jimmy Potter drinks occasionally. He lias rliat pretty devil, Dicky Douhleday (een snolletje), on the string, and he plays high. T. li. geeft to keep a person on the hooks wat een veel ruimere beteekenis heeft.

1217. Laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet. Ook in het Eng. zoo: let not the right hand knoic ichat the left is doing (Roget).

1221. De lip laten hangen. Vgl. het verouderde to hang the lip = to look vexed CM.)

r.»

Sluiten