Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

out of mimi. Hkndim; <1272—1:)07) heeft: Fer from eye, fer from herte, .Mowins and Skeat, tipecimen* II. ]i. 41, wat reeds l)ij Heywood veranderd is in out of sight, out of minde. Vgl. ook Seldoin seen, soon fort/ofte».

Wat liet oog niet /iet, liet hart niet deert. In

liet Eng. iehat the eye does m>t see. the heart does not grieve for (Anstky. The Pariahi. In Pineko. The Magistrale, ^ \ indl men 11<>g! II haf ai» t missed, aint mourned.

1400. Keil kwaad oog. Eng', an eeil eye > St.). In Eng. Indiê heeft men dit gezegde: eri dekho "look at your heel .• om de gevolgen van het booze oog te voorkomen. \ gl. (i. Tk.MI'I.K, .1 (Hossary of lndian Term-si. Torloops vermeld ik nog liet Skr. ghorucuksus = -huving an evil eye 1 LanmaN). Men bedenke, dat het Eng. end eye in to look- with an eril eye lot' to beur, to cast an evil eyei vpon soms ook overeenkomt met ons: met leede oogen.

1402. Oogappel. Te vermelden is in T. B. het Hg. gebruik van the uppie of the eye in het Eng.

1407. De ooren laten hangen. In liet Eng. is to hang one's ears in de overdrachtelijke beteekenis volgens M. verouderd als: to be eowed. diseouraged.

'470. Zyn ooren zullen tuiten. Vgl. in liet Eng. hls ears tingle tcith it en to wake the ears tingle. Naast het gloeien van de wangen in Friesland staat liet gloeien van de ooren in Engeland: her eares might icell glotc, for a/1 the toicne talked of her i HkïWooDi.

XXVI. Tot over de ooren. In liet Eng. behalve n/> to the ears ook over ears en orer head and ears = deeply ininiersed in iM. i

XXVII. De ooren .spitsen. In het Eng. to prick (up) ones ears, tig. van personen = to assunie an attitude ot expeetant attention i.M.i.

Sluiten