Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVIII. Het oor hebben van iemand. <Jok in het Eng. is to have a person's ear = to have his favourable attentioii. Zoo heeft Steele reeds in de Tattler: Mr. Kidney . .. ha* the ear of the greatest politicians.

1475. Oost west, thuis best. Eng. (be in) mixt (on ive.it, home in best (St.).

1488. Opsnijden. Eng. to vut it fat iSt.i - ook too fat. Anders to draw the lom/ boiv.

1489. Opspelen. Te vernielden is dat in het Eng. to play up beteekent: zijn best doen niet alleen, maar ook: to be troublesome (Farmer & Henley).

1492. Zoo oud :il$ de weg van Home. Vgl. het Eng.

as old as the hdls.

149.-». Zooals de ouden zongen, piepen de jongen. Reeds in löOi» bij Barclay: The yonge Cocke learneth to crowe bye of the olde. Dit is dus ouder dan Servilius. Dichter bij is de parallel bij IYttenha.m, Eny. I'oesie p. 199(Arher): As the old cock crows, so does the chick.

1494. Tegen een oven gapen. In het Eng. is deze zegswijze reeds in de 1 :->«* eeuw aan te treffen in The Oivl and Xiyhtinijide 1250:

That me ne i-hide witli the j>'i(lic Xe witli thaii ofnc ne }>-eonie.

Mürray's laatste citaat is van Harrow uit 1077: To gape against an oven. to blow against the wind, to kick against the pricks.

1498. I)e overhand hebben. Harboir i l.'i75) heeft reeds to (jet the • overhand. Tegenwoordig zegt men to have (hold. !/et) the upper hand voor: to have (get, hold) at one's cojnmand, in one's power, lead, or under control: to have the day as one's own (Farmer & Henley).

1502. Keil overvlieger. Te vermelden is, dat het Eng.

1'KICK VAN WELT. (J

Sluiten