Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zitten, heeft men verder ook to be in the xoup, to be, in a piekte en voor in de pekel zitten het Eng. to be in a sad piekte.

1044. Na regen komt zonneschijn. Eng. after a storm (comeM) (i cuhn ot' ook aft er ruin co mes snnshine. (fair weather). Reeds 111 Caxton, Fables of Aesop II, 8 leest men : After the ratjne cometh the fair weder. De beste. nl. de éérste vertaling, geeft T. B. in de laatste plaats.

104;"). Van den rejfen in den drup. Eng. front the frying pan info the fire (St.), maar niet vermeld is het Eng. equivalent van tendere de ftuno ad ftammarn, dat in Shakespeare's tijd spreekwoordelijk gebruikt werd, ld. from the snioke info the s mot her en voorkomt in A* /jon tike it I. 2, 21)!). Vgl. ook from the bed on the strair.

1047. Den reinen is alles rein. Ook zoo in het Eng. van af bijv. M11 .ton (AreopagUica p. 48) tot in den modernen roman (bijv. Saiïah OJkani), The tcoman tcho dist) toe: to the pure idl thi.ngn are pure.

10f)0. In kwaden reuk. .Met Sewel of T. B. l) komt men hier niet terecht. Het Eng. heeft even goed in bad odoiir en in the odottr of' sanctitij (vgl. Barham, Ingoldsby Let/., p. 177).

1052. Het is goed riemen siiyden uit andermans leer.

Te vergelijken is het bij Ray vermelde to ent large shwex of another man's loaf en to ent large thongs of another man s leather. .This", zegt Ray, „should seem to be also a Dutch proverb." Het is reeds spreekwoordelijk in de 15® eeuw. Murray citeert uit de /'aston Letters 11460): Men ent large thongs here of other men s lethei". I11 1588 wordt het door Golding vermeld als een common prore rl»'. Wat T. B. geeft, is niet spreekwoordelijk.

1653. Roeien niet de riemen die men heeft. Vgl. liet Eng. a man must plough icith such o.ven as he hath (St.j.

') 't'o stamt in (jood (bat!) ie/mte; tic passes for ren/ pions.

Sluiten