Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1712. In iemands schoenen staan. Te vermelden was behalve to step into auother perxon'x shoex 'St.): to stand in the shoes of. .. . en to be in the xhoes of, niet into. zooals St. nu geeft.

1713. Niet recht in zijn schoenen gaan. Vgl. het Eng. to tread one's shoes aicrg = to play the wanton, maar vooral to tread the < one's) shoes straight — einen rechtschaftenen Lebenswandel führen iF.i, dus: recht in zijn schoenen gaan.

1714. Vast iu zijn schoenen staan. Zeer mooi hiervoor is de volgende passage uit English Traits VI van K. W. Kmekson : ~I tind the Englishman to be hini of all men who stands fit-mest in his shoes." T. B. geeft weeleen botookenisvortaling.

1717. Over de liooge schoenen. Vgl. het Eng. orer shoeg orer boots = in tbr a sheep, in tbr a lamb, maar in de eerste plaats SHAKEHPEAKS'b more than orer shoes in lore.

1719. Schoenmaker blijf by je leest. Te vermelden is to stick to one's last naast let the cobbler stick to his last en het bijv. nmw. n/tra-crepidarian van Ha/LITT. Waarom bij T. B. ererybodg as his business lies in de eerste plaats komt, is alweer raadselachtig, terwijl let not the fiddler plag the fife. nor fifer plag the fiddle best gemist had kunnen worden.

1720. Niet waard zyn iemands schoenriemen te ontbinden. In het Eng. not icorth(g) to tic a perxon'x shoestrings (shoelatchets), niet to wipe his shoes (St.).

1721. Uit de school klappen. Te vergelijken:/« fa// tal es (out of school), bij CrOSSON (1519) to tel tales out of the schoole.

1724. Iemand den schop geven. Vgl. to hare <gef) the kick = „den Laufpasz bekommen" IH. BAl'MANN Londinis■tneri). Ook: theg gare hint the kick (M. S.l. Verder to get

Sluiten