Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17GU. Op sleeptouw nemen. Niet vermeld, dat to take in ton- in het Eng. eveneens fig. gebruikt wordt. Ook T. 15. zegt dit niet.

1701. Slip vangen. Verg. to get the slip — slip krijgen <'ii to give one the slip = slip geven, beide Hollandsche uitdrukkingen uit de 17° eeuw. T. B. geeft de zegswijze nog steeds onder slib.

17til'. Slot noch zin. Vgl. het Eng. neither rhyme nor reaxon - in navolging van het Fransch. T. B. vermeldt: zonder slot of val. Ook onder zin geeft hij de uitdrukking niet.

1704. I)at is geen smaldoek. Vgl. no small peaches of (au artixt) en to tlünk no small heer of' oneself.

XXXII. Iemand de handen smeren. Eng. to grea.se of anoint a person'x hand (palm). Vroeger to greaxe a perxon in the hands (palm). Ook to give a p. palm-oil.

1705. Iemand smeer geven. In het Eng. palm-acid, soms pahn-oil, meestal strap-oil of oil of hazel = rotting-olie.

1770. Iets soldaat maken. Vgl. 't Eng. an o/d soldier — an eniptv bottle!

1770rt. Soort zoekt soort. Behalve like loves like (St.) ook nog like irill to like (F.), meestal birdx of a feather floek together.

1777. Het sop is de kool niet waard. Het Eng. heeft naar het Fransch: the game ix not icorth the candle.

177$. Met hetzelfde sop overgoten zijn. Te vergelijken was: to be farred irith the same hrusli.

1779. Iemand in zijn eigen vet gaar laten koken. In

het Eng. is to let a perxon steic in his otcn greaxe stellig vroeger aan te wijzen dan de overeenkomstige uitdrukking in het Nederlandsch. Rington Oliphant wijst reeds op f'n/e inne onre oicne gres in het Eng. van omstreeks 1370.

.

Sluiten