Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder geeft Murray: to chafe, fret, rnelt, xweat in one'x men greane. Vgl. ook to utew in one'n oirn grarij = to he bathed in sweat (M.).

1 <80. Een spaak in het wiel steken. Eng. to put a x/wke in the wheel (St.), in liet Engelsch van de 1 Ge eeuw reeds to .sset a spoke in one'x cart (Ray).

1784. Met spek schieten. Hier Jieeft liet Eng. to draw the long bow.

178f>. Voor spek en boonen. De verbinding (won* and bacon komt ook in het Eng. voor en wel spreekwoordelijk (MURRAY). Opmerkenswaardig zijn verder een aantal tweeledige coördinaties, waarin het Engelsch de omgekeerde volgorde heeft van het Nederlandsch. Zoo hebbt ;n we met or in het Eng. more or lexs — min of meer. no jot or tittle of without a jot or tittle ') = geen titel of jota. for lore or money ~ voor geld of goeie woorden en datible or qvitx = kiet of dubbel.

Met and is in het Eng. upon bread and water ivgl. Ital. mettere a pane ed acqua) = op water en brood: ->

band and goicn = toga en bef:

wind and weather - weer en wind —soms: wind en weer: from bed and board :,i = van tafel en bed (vgl. Lat. a mensa et toro) ;

far and near = heinde en ver (vgl. X". 2124 en rarre ofte naer in van Vloten, Ned. Kluchtsp. I. p. 104.:

hearth and home = huis en haard:

welt and good = goed en wel:

welt and fine (verouderd) = thoroughly. zooals blijkt uit

') Max Pembehton, 1'ro l'atria, p. Kil Tauchn.: 1 told tliem the whole story without a jot or tittle ot' ornament or addition.

-) Ook hij Heywoou to fust bread anti water, waarmee to vergelijken is Bakboürs Bruce \J, 383: Thai t'astit lired and rattir ilkonc. Het oudste citaat hij Murray onder faet heeft echter (uit 1305): t<> faxte to watere a to brede.

") Vgl. bij Shakespeare: board and bed.

Sluiten