Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1819. Geen steek. Een zeer toevallige parallel is te vinden in Venus and Cupid, no. 3153 der Tauchn. ed. l>ag. 97:

No luggage? exclaimcd I, with horror.

'•Xot a stitch, except the smocks wc stand in", said Diana.

Voor oudere bewijsplaatsen, zie men Dr. Hein, in Atiglia XV.

1820. In den steek laten. Vgl. to leare in the lurch, waarin lurch de naam van een oud spel is. Lijdend: to be (get) Ie ft, oorspronkelijk Amerikaansch (M.) en zéér gemeenzaam to leare in the basket (F. en H.).

1821. Steek houden. Met een ander beeld zeggen de Engelsehen to hold water, zoodat het niet noodig is te ver talen that cannot pass nutster. etc. (T. B.).

1829. Op stelten. Ook in het Eng. wordt on stilts en stilted gebruikt voor hoogdravendheid, opgeschroefdheid of pocherij.

1832. Zijn stempel op iets drukken. Voor de beteekenis .zijn zegel aan iets hechten" vgl. affir (put, set) om's seal to, voor de andere to leare ones mark on. Vgl. T. B.

1833. Stentor stem. In 't Eng. a Stentorian roice.

XXXIII. De stem eens roependen in de woestijn. Vgl. lier. of Her., 15 Oct. 1900: Sir Henry is as a roice crying in the ivilderness.

1834a. Voor stoelen en banken spelen. In het Eng. zegt men to plag to the gas = to play to small audiences (Farmer & Henley).

1836. Zijn eigen stoep schoonvegen. Te vergelijken is to sweep before one's oven door = het Duitsche kelt re vor deiner eigenen Thür.

1839. Met de kippen op stok gaan. Voor: van zijn stokje vallen, is te vergelijken het Schotsche to fa' front

Sluiten