Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

the sticks, zooals F. omschrijft: vom Stangel itodt hinfallen, wie ein Vogel ini Kafig i; coll. sterben. Ook to drop (fall) off the perch — sterven — to tip over the perch (M.).

1841. Ergens een stokje voor steken. Vgl. het Eng. to put in the pin = to stop, arrest, pull up: as a habit or indulgence (Farmer & Henley) — zie ook no. 1787.

1842. Op zijn stokpaardje zitten. Eng. to ride ones hobby (- home) en hobby iSt.).

1843. Een storm in een glas water. Eng. a .storm in a teacup. Bij Collier (Short View of' the English Stage, 1698) komt voor, dat een sophist "makes a tide and tlood, though it be but in a basin of water", volgens Kington Oliphant, de voorvader van de spreekwijze a storm in a teacup. Ook zegt men a big splutter in a little pot.

1845. Van streek zijn. In het Eng. is to have lost one's hearings = de tramontane kwijt zijn, zich niet kunnen orienteeren, ook in gebruik.

1846. Een streep door de rekening krijgen. Vgl. liet Eng. to be out in one's reckoning.

1849. Stroo. Vgl. (1) a man of straw, dat voorkomt met de Hollandsche beteekenis van „strooman" plus die van ,lafaard" en „armoedzaaier;" (2) not a straw in verscheidene verbindingen sedert het midden der 14<le eeuw, bijv. in Havelok: "Therof ne gaf be nouth a stra; (3) to stumble at a straw x) = ons „over een strootje vallen" of .zich aan een stroo stooten;" (4) het verouderde not a stra we brede (Guy of Warwick) = ons „geen stroobreed."

1850. Zich aan een stroohalm vasthouden. Vgl. 't Eng. a drowning man wil! catch at a straw of zooals St. opgeeft to catch at a straw.

') Zie Bi'rton, Anat. of Melancholy, p. 35 en in het M. E. stombile at a straw, geciteerd door Dr. Hein in zijn uitvoerig artikel over de tig. ontkenning in Anytia XV.

Sluiten