Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

For ono conspicuously bright man, you will probably meet a hundred bright, intelligent women, but set the ninetynine dull men real work to do, and they will beat out of the field the brilliant women.

1961. Verhuizen kost bedstroo. In 't Eng. tliree re-mores are as bad as a fire (St.i.

196;!. Verlakken. Naast het Duitsche leimen staat het Amerikaansche to gum.

19(34. Verlangen naar de vleeschpotten van Egypte.

In 't Eng. to be sick for the fiesh-pots of Egypt (St.) — in Amerika to be sick for the beanpots of Boston.

1967. Ken goed verstaander heeft maar een half woord noodig. In 't Eng. a word to the icise is enough ' St.) ; dit komt in het Eng. reeds iets vroeger voor dan bij Spieghel, nl. in de verzameling van Heywood (1546): Few words to the icise suffice to be spoken.

1969. I)e verzenen tegen de prikkels slaan. De vertaling to kick against the pricks, in het Eng. even gangbaar als dit biblicisme bij ons is.

1974. Het vette der aarde. Te vermelden is behalve: to lire on the fat of the land, to eat the fat of the land. Tkollope, Three Clerks Ch. XIV heeft: For thirteen years he lias lired on the fat of the land. T. H. geeft: to Ure in clover.

1975. Het vet is van den ketel. Voor het synonieme: de room is er af vgl. het Eng. the creani = het fijnste, beste, to cream = afroomen (lig.).

1979. Iemand zijn vet geven. Vgl. het Eng. to (jive a

*) Hici' heeft St. twee drukfouten to take the cream of (lees off) something en to skin (lees skim) the cream. Dit laatste komt alleen in eij;. zin voor.

Sluiten