Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man his gruel = to oastigate, beat, kill; to cook one's goo.se = to settle, worst, ruin, kill a man.

1985. Geen vin verroeren. Hot Eng. fin komt ook voor in do beteokonis van lid evenals bij ons, maar de gelijkwaardige uitdrukkingen zijn : not stir (more) a finger (foot). D< nkt ge dat hij een \in verroeren zou? = l)o you think he wotdd more hand or foot?

1986. I)e vingers jeuken mij. In het Eng. my finger» itch to ... (St.). Dit komt bij Shakespeare driemaal voor o.a. in Merry Wives of W., II, 3, 48: If I see a sword out, my finger itches to make one. Vgl. N°. 671.

1987. Den vinger op den mond leggen. Vgl. finger on the Ups bij Roget onder aphony en tacitnrnity te vinden. Ook komt voor to put (lay) one's finger to one's Ups (M. S.). Reeds Shakespeare had (vóór Paffenrode, 1670): lay thj finger on thy Ups = zwijg, zeg niets (Troilu* and Cr., I, 240). Zie ook Hamlet I, 5, 187:

. . . Let us go in together:

And still your fingers on your lips, I prav.

1988. Den vinger op de wond leggen. Vgl. to put (lay) one's finger ttpon . . . (St.). Ook to touch the sore, to put one's finger on the real blot (S. Grand, The Woman icho did, p. 16, Tauchn.). \gl. nog: Sir Redvers Bulier at once la hl hts finger upon the vital malady of the whole situation ' Her. of Her. 190;!, p. .:503).

1989. Zijn vingers branden. Eng. to hum one's fingers (St.), soms met de bijvoeging in meddling icïth . . . Shakespeare heeft hierop in de M. Wives of W., 1,4, 91 de variant: I U never put my finger in the fire = mijn vingers branden.

1991. Geeft men hem den vinger, dan neemt hij de geheele hand. \ gl. het Eng. (lire him an inch, and he'll fake an el! (St.i.

Sluiten