Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1992. Lange vingers hebben. Vgl. to be (of the) longfingered (gentry) en light-fingered (St.). Ook to be long in tlie fingers (baumann, Ijondinismen).

1993. Door (le vingers zien. Hiervoor gaf St. to look through the (one's) fingers, maar hier moet bij at of upon . .. en dan beteekent het: geen acht slaan op iets, doen alsof men iets niet ziet en soms: onduidelijk zien. Ook in het Engelsch is de uitdrukking al vroeg aan te wijzen. Men vindt ze bij Latimek, 4th Serinon (Armer, p. 105):

If the kynge and hys councel should suffer eviljudges of his realme to take bribes . . . and shoulde ioke through his fingers and wynke at it, should not the kinge be partaker of theyr naughtynes?

Verder vindt men bij Coverdale, Spiritual 1'erle, XX, 193: As thoughe God must Ioke thoroice the fingers upon the wicked worlde.

Als opzettelijk gebruikt archaïsme is de uitdrukking aan te treffen in de Engelsche vertaling van Sienkiwicz Quo Vadis, p. 21:

Petronius . . . being an indulgent man and one not fond of criticising, looked upon the revels through his fingers.

Ook in het Schotseh is de uitdrukking zeer in trek geweest in de State Papers van omstreeks 1570 <Kington OlipHANT, The Xeic Engl., I. 436).

1994 en 1995. Met een natten vinger. Hierbij geeft Stoett ter vergelijking: to fetch a person icith a wet finger. Het Eng. icith a wet finger is eerder aan te wijzen dan de 17e eeuAV en wel in 1542 (Murray) of 1598:

I can flnd

one icith a wet finger that is stark blind.

(Trial of Love and Fortune).

Cojiham Brewer haalt verder aan:

Flor ex: Canst thou bring me thitber?

Peasanf: With a tref finger.

(Wisdom of Dr. Dodypoll, 1(500).

Sluiten