Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2065. Iemand liet vuur na aan de schenen leggen. Te

vergelijken is to make it hot for one en to make a place too hot for one. Is plug er $ bij Sewel geen drukfout voor plungest

2006. Voor iemand door liet vuur loopen. Eng. to go through fire and water (St. i. Ook vindt men to go throngh fire. bijv. in Sa vage. In the Swim I. p. 198: "Discretion, silence, and a willingness to go through fire to hide any woman's seerets — voila — the perfect doctor!" Ken beteekenisvertaling: he would lag down his life for you (T. B.j is dus niet liet gewenschte. In het Hollandsch is Stoett's oudste bewijsplaats van 1070 — in het Engelsch bij Shakespeake en verder terug bij Lyly (1579) is te vinden: to venture through fire and water in Euphues pag. 114. Abber.

20(37. Te vuur en te /waard verwoesten (verdelgen).

Zooals stoett opgeeft, heeft Sewel to destrog bg fire and sword, maar ook heeft men to pursue icith fire and sword (macaulay) en to put to fire and sword. Stead heeft in zijn Americanisation, p. 2(5'': "the islands which Weylek had wasted icith sword and flaine".

2068. Tusschen twee vuren. Eng. between two fires (St.). T. B. laat den student hier weer in den steek met zijn bijzonder geval: to doublé upon (the enemy).

2070. Een loopend vuurtje. Vgl. to run like tcdd-fire, naast spread like wild-fire (St.).

XLIV. Met vuur spelen. Ook in het Eng. to plag icith fire.

2072. Vuurvreter. Eng. fire-eater (St.), in eig. en flg. zin, maar in het Engelsch beteekent dit in tig. zin ook: a quick worker (Mubbay) terwijl het vroeger in Amerika beteekende: een bewoner van de zuidelijke staten. Verouderd is: fellow of fire. Zie ook no. 857.

2074. Die niet waagt, die niet wint. De zegswijze

8*

Sluiten