Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nothing venture, nothing hare (St.) is in het Engelsch al een honderd jaar vroeger dan in het Hollandsch aan te wijzen. Hkyw ooi) (ls)46) geeft nought venter, nought have.

2075. Buiten den waard rekenen. In 't Eng. to reckon without one's host (öt.j. Dit is de moderne vorm, maar gelijktijdig met Goedthals vinden we de ouderwetsche verlenging nog in gebruik, aldus: reckonerx without their host must reckon twice (Heywood) = „die zonder weert rekent, telt tweemaal" (Joos).

207G. Zooals de waard is, vertrouwt liy zyn gasten.

In t Eng. ill doers are UI deeniers, waarnaast to measure other peoples com hg one's oicn bushel.

2077. Wagenwijd. Hier kan mogelijk het Eng. as blind as a barn-door ook eenig licht geven voor de verklaring, (laai dit wel terug zal gaan op as wide as a barn-door. ')

2078. Bij het walletje langs. Hiervoor heeft het Eng. de nautische uitdrukking to sail near (close, to) the wind — 1. to ruil risks; 2. to act witli caution; 3. to live closely to one's income; 4. to verge upon obscenity (Farmek & Henley).

208.i. Hoog in zyn wapen zijn. Hiervoor heeft het Eng. to be high in the instep. Ook: to go high in the instep.

2084. Kr warm inzitten. Vgl. het Eng. to be warm (St.). Ook a warm man = een gefortuneerd man. Reeds zeer \roeg < bij\. bij ( haucehi had men to sit warme, dat nu dood is.

2085. \\ ater in zee dragen. Gebruikelijker dan to cast water into the Thames (St.) 2) is het niet vernielde: to carrg coals to Aewcastle. De eerste uitdrukking dagteekent uit de 16® eeuw.

') Mededeeling- van Prol'. Logeman. 2) Ook = to throw.

Sluiten