Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De invloed van verdunde zoutoplossingen op het nucleohiston.

Voegt men bij het waterig thy musextract, ') dat door centrifugeeren van vaste bestanddeelen bevrijd is, eene oplossing van calciumchloride, dan ontstaat, wanneer de hoeveelheid van het toegevoegde Ca Cl2 juist gekozen wordt, een groot neerslag. Dit neerslag laat zich gemakkelijk afcentrifugeeren en is in geringe overmaat van zouten, ook van calciumchloride, oplosbaar; in water lost het minder goed op; gemakkelijk lost het echter, ofschoon met opalescentie, in water op, wanneer daaraan een weinig verdunde ammoniak toegevoegd wordt, zoo, dat de alkalische reactie met lakmoespapier even zichtbaar wordt. De hoeveelheid calciumchloride, die toegevoegd moet worden om een zoo groot mogelijk neerslag te verkrijgen, bedraagt één c.c. 10 °/0 Ca Cl2 op 100 c.c. van het extract, dat daardoor dus een gehalte van + 0.1 °/0 aan calciumchloride verkrijgt; er kan echter, zonder dat het neerslag merkbaar oplost, calciumchloride toegevoegd worden tot een gehalte van ongeveer 0.5 °/„.

Wordt minder dan éen c.c. 10 °/0 Ca Cl2 op 100

1) Waar in hot vervolg sprake is van thymusextract, is bedoeld een extract, bereid door 150 a 200 gram kalfsthymus, van het aanhangende vet bevrijd en fijngehakt, 15 tot 18 uren met 500a 600 c. c. water uit te trekken.

Sluiten