Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve de reactie met ammoniak bezit de gedialyseerde vloeistof ook de andere eigenschappen van eene histonoplossing; zoo worden b.v. kippeneiwit en fibrinogeen er door gepraecipiteerd. Met salpeterzuur ontstaat een neerslag, dat bij verwarming oplost. Bij behandeling met Millon's reagens ontstaat geen of althans een gering rood neerslag, doch de gelieele vloeistof neemt eene vrij donkere roode kleur aan. Het is niet noodig het histon met het reagens van Millon te koken; de roode kleur ontstaat, hoewel zeer langzaam (b.v. in 24 uren) even goed of zelfs beter bij kamertemperatuur. Wordt met Millon's reagens gekookt, dan bestaat er veel kans, dat de reactie niet gegeven wordt, vooral, wanneer niet zeer weinig van het reagens gebruikt wordt.

Kaliumchloride en ammoniumchloride gedragen zich ten opzichte van nueleohiston evenals natriumchloride.

Met natriumsulfaat en kaliumsulfaat ontstaat in het thymusextract een geringer neerslag dan met natriumchloride.

Uit het bovenstaande blijkt dus, dat de alkaliverbindingen van het nueleohiston in water oplosbaar zijn en alleen bij een zeker gehalte van de vloeistof aan alkalizout in meerdere of mindere mate neerslaan; de aardalkaliverbindingen zijn in water veel minder oplosbaar en geheel onoplosbaar in soluties van 0.1 °/0 der aardalkalizouten.

Voor het neerslaan van nueleohiston met 0.9 °/0 NaCl of met andere alkalizouten is het noodig van versch materiaal uit te gaan; wanneer de thymus meer dan 24 uren oud is, ontstaat in den regel een geringer neerslag; de toevoeging van chloroform, dat dikwijls gebruikt wordt om rotting tegen te gaan, schijnt de

Sluiten