Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

praecipitatie van het nueleohiston door alkalizouten ook eenigszins te hinderen; men doet dus het best het thymusextract voor rotting te beschutten door het bij lage temperatuur te plaatsen.

Ik heb getracht na te gaan, hoe groot de concentratie van de verschillende alkalizouten moet zijn om een zoo volledig mogelijk praecipitaat te veroorzaken. Dit geschiedde op de volgende wijze.

De fijngehakte thymus werd met water uitgetrokken en in het extract werd door toevoeging van keukenzout tot 4- 0.9 °/0 het nueleohiston gepraecipiteerd. Het neerslag werd afgecentrifugeerd en in water opgelost; om zoo weinig mogelijk keukenzout in de oplossing te houden werden de centrifugeerglaasjes, terwijl het neerslag er nog in was, met gedistilleerd water even uitgespoeld ten einde het aan den wand van het glas hangende 0.9 °/0 NaCl te verwijderen; het praecipitaat lost, wanneer het uitspoelen slechts kort duurt, niet merkbaar op. Daarna werd het neerslag met ongeveer het twintigvoudige volumen gedistilleerd water vermengd , waarin het na eenigen tijd geheel oploste; de oplossing werd gefiltreerd. Het filtraat vertoonde slechts eene uiterst geringe blauwachtige opalescentie en bevatte zeker niet meer dan 0.05 °/0 NaCl.

Van deze oplossing werd nu een bepaald aantal cubieke centimeters (6 of 12) afgemeten en in een ïeageerbuisje gebracht. Vervolgens werd druppelsgewijze de alkalizoutsolutie van bekende sterkte (meestal eene bij 15° geheel of half verzadigde oplossing) toegevoegd, totdat door toevoeging van meer zout het neerslag niet vermeerderde.

De eerste druppels veroorzaken een neei-slag, dat bij voorzichtig omschudden weer oplost; de vloeistof is

Sluiten