Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OaCL, genraecipiteerd, dan ontstaat, zooals aangetoond is, de calciumverbinding. Ook hier is dus, evenals bij het nucleohiston, het calcium in staat het alkalimetaal uit zijne verbinding met nucleine te verdrijven.

Door zuren, b.v. 0.8 °/0 HC1, wordt de verbinding van nucleine met calcium ontleed, zoodat, na voldoend uitwasschen met 0.8 °/0 HC1 in de asch van de nucleine geen calcium meer aan te toonen is.

Wij hebben gezien, (blz. 8) dat Bang uit het thymusextract ook eene stof heeft verkregen, die bij een gehalte van ^ 0.9 °/0 keukenzout neersloeg, door 2 °/0 NaCl weer opgelost werd, dus in dit opzicht overeenkomt met het door 0.9 °/0 NaCl gepraecipiteerde nucleohiston.

De methode, volgens welke Buiig deze door hem als nucleinezuur beschouwde stof verkreeg, was de volgende.

Xa verwijdering van het nucleoproteide door extractie met 0.9 °/0 NaCl, werd de thymus met water uitgetrokken en het extract met keukenzout verzadigd. Het hierdoor gevormde praecipitaat werd afgefiltreerd en het filtraat gedialyseerd, waardoor dan het nucleinezuur neersloeg.

Men kan, om het nucleinezuur te verkrijgen, volgens Bang, ook direct in het waterig thymusextract, door toevoeging van keukenzout tot een gehalte van0.9 °/0, een neerslag veroorzaken; men filtreert dit af, lost het op in water en verzadigt de oplossing met keukenzout. Er ontstaat hierdoor weer een neerslag, dat afgefiltreerd wordt; uit het filtraat kan dan het nucleinezuur door alcohol neergeslagen worden.

Volgens deze laatste methode praecipiteert Bang het thymusextract dus direct door 0.9 °/0 NaCl. Dit neerslag bestaat ongetwijfeld uit nucleohiston; in het voor-

Sluiten