Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Millon, ofschoon 0.9 °/0 keukenzout het nucleoproteide niet neerslaat en driemaal met 0.9 °/0 NaCl gepraecipiteerd nucleohiston dus vrij zeker als zuiver te beschouwen is. Daar overigens het histon de reactie van Millon geeft, was dit voor het nucleohiston reeds van te voren waarschijnlijk. Ook de xanthoproteinereactie is bij het nucleoproteide sterker dan bij het nucleohiston.

Het nucleoproteide is verder van het nucleohiston te onderscheiden door de reactie van Adamkiewicz; deze wordt door het nucleoproteide gegeven, door het nucleohiston niet. Voegt men echter vooraf aan het nucleohiston «-naphthol toe, dan komt de reactie van Adamkiewicz wel tot stand. Gebruikt men in plaats van «e-naphthol thymol, dan wordt de kleur karmijnrood. Nucleohiston geeft dus wel de reactie van Molisch, doch het bevat te weinig aromatische groepen om de reactie van Adamkiewicz te geven; in overeenstemming hiermede is de reactie van Millon slechts zwak bij het nucleohiston, sterk bij het nucleoproteide.

BaClo praecipiteert het nucleoproteide ongeveer zooals CaCl2. Magnesiumsulphaat geeft een geringer neerslag, terwijl alkalizouten in het geheel geen invloed hebben; op deze laatste eigenschap berust de scheiding van nucleohiston en nucleoproteide , zooals Bang die aangeeft; volgens zijne methode wordt de thymus, vóór de extractie met water, uitgetrokken met 0.9 °/o NaCl, waardoor het nucleoproteide oplost, terwijl het nucleohiston gepraecipiteerd blijft.

Uit het nucleoproteide is, naar ook Bang opmerkt, met 0.8 0 / 0 HC1 geen histon te verkrijgen; het nucleoproteide lost in 0.8 °/0 HClop; laat men deze oplossing staan dan ontstaat geen neerslag van nucleine en men

Sluiten