Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de thymuscellen zelf, maar in de intercellulaire vloeistof voorkomt; wegens de betrekkelijk groote hoeveelheid nucleoproteide, die het thymusextract bevat, acht ik deze meening, althans met betrekking tot de levende thymus, onwaarschijnlijk.

Wanneer uit het thymusextract het nucleohiston en het nucleoproteide verwijderd zijn, blijft in de resteerende vloeistof nog eiwit achter. Men praecipiteert, om dit eiwit te verkrijgen het nucleohiston met CaCl2 ; uit het filtraat wordt het nucleoproteide met azijnzuur neergeslagen en het neerslag door filtreeren of centrifugeeren afgescheiden; het filtraat wordt dan geneutraliseerd met verdunde ammoniak; (voegt men hierbij te veel ammoniak toe, dan ontstaat een neerslag van tricalciumphosphaat).

Wordt het geneutraliseerde filtraat met magnesiumsulfaat verzadigd, dan ontstaat een gering praecipitaat, dat misschien voor eene globuline gehouden moet worden, misschien evenwel ook niets anders is als een gedeelte van het nucleoproteide, wanneer de praecipitatie met azijnzuur niet geheel en al volledig is geweest. Wanneer het door verzadiging inet magnesiumsulfaat verkregen neerslag opgelost wordt in water en daarna gedialyseerd, dan ontstaat in de gedialyseerde oplossing met azijnzuur of zoutzuur een praecipitaat, dat in overmaat van zuur oplost.

Door het verzadigen met magnesiumsulfaat wordt niet al het eiwit uit de vloeistof verwijderd; een vrij groot gedeelte blijft opgelost en is waarschijnlijk eene albumine. Deze albumine en de mogelijk aanwezige globuline zijn waarschijnlijk voor het grootste deel afkomstig uit de intercellulaire vloeistof. Bang vermeldt eveneens het voorkomen van eene albumine en eene globuline in het thymusextract.

Sluiten