Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de vorige calciumbepalingen werd gevonden: 1.344 en 1.324 °/o Ca, welke cijfers met het bovenstaande zeer goed overeenstemmen, zoodat de mogelijke verontreiniging van de twee calcium-nucleohiston-praeparaten met calciumphosphaat te gering is geweest om invloed op de bepalingen te hebben. Bij de berekening is voor bet atoomgewieht van calcium 40 genomen. Gemiddeld werd dus voor het calciumgehalte gevonden:

1.336 °/0 Ca.

Natriumbepaling.

Op blz. 23 is reeds gezegd, dat het mogelijk is, het met azijnzuur neergeslagen nucleohiston met water uit te wasschen tot het waschwater neutraal reageert. Door toevoeging van alkali kan het neerslag dan weer opgelost worden, zonder dat de reactie alkalisch wordt; was de hoeveelheid alkali, b, v. natronloog, die voor de oplossing noodig was, bekend, dan kon daaruit het natriumgehalte van het natrium-nucleohiston worden berekend.

Deze hoeveelheid heb ik op de volgende wijze getracht te bepalen.

Uit het thymusextract werd het nucleohiston gepraecipiteerd met calciumchloride; het neerslag werd opgelost in water met een paar druppels verdunde ammoniak en daarna weer gepraecipiteerd met verdund azijnzuur, waardoor de calciumverbinding van het nucleohiston ontleed wordt. Het neerslag werd met gedistilleerd water uitgewassclien tot de reactie van het waschwater neutraal was geworden; om zeker te zijn , dat de reactie neutraal was, werd nog eens met eene ruime hoeveelheid water uitgewasschen, nadat met lakmoespapier geen

Sluiten