Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Calciumnucleoproteide, praeparaat II.

0.4076 gr. droge stof leverde:

^ 0.7427 gr. CO, = 49.706 °/0 C ( 0.2744 gr. HjO = 7.483 °/0 H

0.4202 gr. droge stof leverde 0.0174 gr. asch; het aschgehalte van het praeparaat bedraagt dus 4.141 °/0, zoodat men voor het koolstof- en waterstofgehalte, berekend op de aschvrije stof, vindt:

51.844 °/0 C en 7.804 a/0 H.

c. Nucleoproteide met azijnzuur neergeslagen,

praeparaat I.

0.8555 gr. droge stof leverde:

l 0.6518 gr. C02 = 50.004 °/0 C | 0.2315 gr. Ha0 = 7.235 ö/0 H

0.4145 gr. droge stof leverde 0.0134 gr. asch; het aschgehalte van het praeparaat bedraagt dus 3.233 °/0, waardoor het koolstof- en waterstofgehalte, berekend op de aschvrije stof, wordt:

51.675 #/o C en 7.477 °/0 H.

d. Nucleoproteide met azijnzuur neergeslagen,

praeparaat II.

0.3875 gr. droge stof leverde:

\ 0.7128 gr. CO, == 50.168 °/0 C } 0.2486 gr. H,0 = 7 128 °/0 H

U.3945 gr. droge stof leverde 0.0118 gr. asch; het

Sluiten