Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het ammoniak : 18.5 c.c. 1[4, n—H2S04. Het stikstofgehalte is dus 15.851 °/0. Daar het aschgehalte van dit praeparaat 3.784 °/0 bedraagt, wordt het stikstofgehalte, berekend op de aschvrije stof: 16.476 °/0.

b. Nucleoproteide met azijnzuur neergeslagen, praeparaat I.

0.4671 gr. droge stof verbruikte voor de neutralisatie van het ammoniak: 21.5 c.c. !/4 n—H2S04. Het stikstofgehalte is dus 16.110 °/0.

Het aschgehalte van dit praeparaat bedroeg 3.233 °/0.

Op de aschvrije stof berekend, wordt dus het stikstofgehalte: 16.648 °/0.

Het stikstofgehalte is bij het calcium-nucleoproteide lager dan bij het met azijnzuur gepraecipiteerde nucleoproteide , wat althans weer voor een deel daaraan mag worden toegeschreven, dat het eerste eene calciumverbinding is.

Phosphorusbepalingen 1).

a. Calcium-nucleoproteide , praeparaat I.

0.9463 gr. droge stof leverde:

0.0319 gr. Mg2P207 = 0.941 °/0 P.

Berekend op de aschvrije stof, wordt het P-gehalte 0.976 °/o-

b. Nucleoproteide met azijnzuur neergeslagen, praeparaat I.

1.0551 gr. droge stof leverde:

0.0365 gr. MgjPjOT = 0.966 "/„ P.

1) Uitgevoerd, zooals bij het Nucleohiston beschreven is.

Sluiten