Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbinding van het nucleoproteide tot stolling gebracht kan worden. Hij leidde hieruit af, dat er in het Mg S04-plasma geen ferment aanwezig was; wanneer bloed opgevangen werd in Mg S04 oplossing, dan werd het vrijkomende nucleoproteide volgens hem door het Mg S04 verhinderd zich met het calcium te verbinden. Deze meening wordt nog nader bevestigd door de bovenbeschreven waarneming, dat magnesiumsulfaat het nucleoproteide evengoed neerslaat als calciumchloride, dat dus de magnesiumverbinding even gemakkelijk schijnt tot stand te komen als de calciumverbinding.

Men moet zich dus voorstellen, dat bij het opvangen van bloed in eene Mg S04 oplossing, het vrijkomende nucleoproteide zich, wegens de groote overmaat van magnesiumzout ten opzichte van de minimale hoeveelheden calciumzout in het bloed, alleen verbindt met magnesium, welke verbinding niet als ferment werkt.

Wanneer deze meening juist is, moet ook baryumchloride de stolling van het bloed kunnen beletten en moet het BaCl,-plasma ook na verdunning niet stollen. Dit is inderdaad het geval.

Wordt een liter bloed opgevangen in 100 c.c. van eene verzadigde oplossing van BaCl, , dan stolt het niet. Nadat de bloedlichaampjes afgecentrifugeerd zijn, kan het BaCl, -plasma verdund worden zonder dat het stolt.

Door toevoeging van CaCl, kan men het verdunde BaCl,-plasma doen stollen, zooals dit ook met het verdunde Mg S04-plasma het geval is.

De beste stolling ontstaat in het verdunde BaCl,plasma ook weer, wanneer het mengsel 0.1 tot 0.5 "/

CaCl, bevat, zooals uit de onderstaande proeven blijkt.

Sluiten