Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. 3 c.c. plasma | ...

geene stolling.

12 c.c. water )

b. 3 c.c. plasma

12 c.c. water ( zeer geringe stolling

6 druppels 1 °/o CaCl, V na 4- 18 uren.

(1 druppel = 0.06 c.c.) )

c. 3 c.c. plasma j vrij goede stolling

12 c.c. water ± 18 uren.

1 druppel 10 /„ CaCl,)

d. 3 c.c. plasma \ zeer goede stolling na

12 c.c. water ï . ,

™ I 4- 20 minuten.

3 druppels 10 /„ CaCl, )

e. 3 c.c. plasma | goede stolling

12 c.». water na + IS «ren.

10 druppels 10 /0 CaCl, ]

f. 3 c.c. plasma \

12 c.c. water J geene stolling.

20 druppels 10 °/0 CaCl,;

Bij deze proeven werden de buisjes weer in een waterbad van 37° gezet.

Bij het nagaan van de litteratuur bleek het mij, dat voor eenige jaren Home J) uitgebreide proeven heeft gedaan, voornamelijk over de belemmerende werking van grootere hoeveelheden calcium-, baryum- en strontiumzouten op de stolling van het bloed. Hij vond, dat baryum-, strontium- en calciumchloride de stolling van het bloed belemmerden of beletten, wanneer dit een

1) Journal of Physiology, vol. XIX, p. 356.

Sluiten