Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het paard sedert dien dag op eigen stal binnen de gemeente hebben gehad en als trek- of rijdier gebruikt hebben.

Art. 5.

Ken commissie bestaande uit drie grootburgers, den titel van weidegreven voerende, met den burgemeester als voorzitter, heeft de dagelijksche zorg over en het toezicht op de weiden. Hun taak wordt nader bij een instructie vastgesteld.

Abt. 6.

Deze commissie wijst jaarlijks de weiden aan welke aan de grootburgers ten gebruike worden gegeven.

Abt. 7.

Behalve de grootburgers zijn de volgende gestichten tot opdrijven gerechtigd:

Het Groote en Voorster gasthuis .... 14 koeien.

Het St. Elisabeths gasthuis . . 4 paarden 14 koeion.

Het St. Jurriens gasthuis ... 2 paarden 8 koeien.

Het Weeshuis 14 koeien.

De gestichten mogen hunne rechten niet aan anderen verpachten.

Abt. 8.

De vereisehten, waaraan de grootburgers moeten voldoen om hun recht te kunnen uitoefenen, blijven bestaan, zooals zij bij het besluit van 2 Mei 18:57 en de later in dit opzicht genomen raadsbesluiten, zijn vastgesteld.

Sluiten