Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE II.

Anno 1611 don 10 Aprilis hebben Schepen, ende Raet die gesworen gemeinte bij malkander gehadt ende derselver voorgegeven:

Also verscheiden abusen nu etlike Jaren herwarts int opbranden der burger peerden en konen zinnen ingereten, dat die weidegrevon van do Raoth ende dor geswoeren gemeente na geholdener communicatie, op behach haerer principalen hebben goetgevonden die solve abusen door optellinge ende renovatie navolgende articulen oft puncten te corrigieren ende te beteren te weten ten ersten.

Dat die beesten niet meer dan todt 3 tidon worden opgebrandt als namentlick voor off op Meidach op Pinxter avent onde op Johannis te Midtzomer, als die verkundinge daor van zal gedan woson, unde anders binnen sodangon

tidon gaiits niet-

Dat de eigener dor Beesten sic li by der opbrandinghe presontire ende l>i ede ot' hantastingo indes plaotze verklaere, dattet syn eigen guet zi, en niemandt anders to behoeren.

Verklaeronde en belovende mede, dat die molk van zodanighe beesten komende, in zyn eigen huis en todt zine profite in ende uith gedraegen zal worden, dat hi uick zine beosten an niemandt anders zal doen om mode zyn profyt in melk off' in gelde daer van te trecken.

Dat giene mine opgebrandt werdo, dieselvo si dan drie jaerich, onde weert ton minste dortich daelder, wesende daer beneffens gorustet mot zadel ende toom, op dat men go in tydt der noeth todt dor Stadt behoef konne gebruiken.

Dat do gonighe so niet gowoont zyn peorde te holden,

Sluiten