Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

Er ligt in dc Archieven van het Fransche Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs een schat van bouwstoffen voor onze geschiedenis besloten. Fransche geschiedschrijvers: Mignet in zijn standaardwerk „Nógociations relatives a la Succession d'Espagne sous Louis XIV" en in onze dagen Lefèvre-Pontalis in zijn belangrijke studie over Johan de Witt, zijn den Nederlanders zelf voorgegaan in het opdelven van dat rijke materiaal. Toen trok onze Nederlandsche geleerde, Professor Blok, daarheen en toonde in het verslag, dat hij van zijn zending uitbracht, welke uitgestrekte gronden daar nog te ontginnen waren. De lezing van dit verslag en niet minder de raad van Professor Rogge wekten in mij het verlang-en. om op dat wijde veld een onderzoek in te stellen naar den arbeid van den bekenden, maar nog niet gekenden. Abraham de Wicquefort.

De eerste vrucht van dit onderzoek bieden de volgende bladzijden.

Mochten mij later tijd en gelegenheid geschonken worden, dan zou ik voor een groot deel uit de verzamelde stof de verhouding tusschen Wicquefort en de Witt, ook in verband met de gebeurtenissen uit de jaren 1661 —1669, kunnen schetsen.

Het past mij hier een woord van oprechten dank te brengen aan Professor Rogge voor diens onwaardeerbare hulp bij het samenstellen van deze studie. Dank ook aan Z. E. den Minister van Buitenlandsche Zaken, door wiens bemiddeling mij het verlangde onderzoek werd mogelijk gemaakt;

Sluiten