Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tien op hulp van dezen Staat, ingeval de Hertog van Wolfenbüttel in oorlog mocht geraken met Munster over de bezetting van de stad Höxter >), en merkt hij daarbij op, dat Knopf en hij naar de Witt zouden zijn toegegaan, wanneer Knopf niet ongesteld was geweest. Daarentegen schijnt hij volgens brieven uit hot laatst van 1671 óf alleen 2), óf de hoofdpersoon te zijn geweest bij het diplomatiek verkeer — hot betrof bijna altijd uitbetaling van subsidiën — tusschen Luneburg en de Staten. Er is een plaats in een brief aan Celle van 21 Februari 1671, welke aantoont hoe Wicquefort met staatsgeheimen omsprong en tevens hoe bezorgd hij was, dat de toegang tot die geheimen hem zou kunnen worden afgesneden. Als bemiddelaars van wege de Staten in de Höxtersche quaestie waren Cunaeus naar Munster en de ritmeester Brasser naar Luneburg gezonden. Nu was Wicquefort achter het geheim van Brassers instructie geraakt, waarvan hij den inhoud aan den Hertog overbriefde. „Maar," zoo waarschuwde hij, „laat Brasser er niets van merken, want zoo men dit hier ontdekte, zou ik den eenigen weg verliezen, waarlangs ik tot de zaken kan doordringen."

De val van de Witt, zijn beschermer, moet voor Wicquefort een verpletterende slag zijn geweest. Eenige jaren later moest hij zijne vroegere betrekkingen met den Raadpensionaris met zijn eigen ondergang boeten. Wel was de onmiddellijke aanleiding tot zijn inhechtenisneming op 25 Maart 1675 de

') Over het Höxtersche geschil heeft Mr. der Kinderen in zijn vermeide studie (bl. 100—116) uitvoerig gehandeld.

2) II . 28 November 1671 : „Les Estats de Hollande me firent scavoir hier au soir par Monsieur Vivien, pensionaire de Dordrecht, qu'ils avoient nommé Monsieur d'Amerongue, pour aller aupres de Monsieur 1'Electeur de Brandebourg, mais qu'il iroit premierement h. Cologne, pour tascher d'y regler les affaires au consentement de eet Estat, et qu'ils esperoient, que pendant le sejour qu'il y feroit, je pouuois recevoir les ordres necessaires de V. A. Sme sur ce que je me suis donné 1'honneur de Luy escrire il y a quinze jours et que suivant cela Monsieur d'Amerongue iroit droit a Berlin, ou bien negotieroit auparavant avec V. A. Snu'."

Sluiten