Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land komende brieven van Venetië en Milaan, langs Lyon en Sedan, waar beide wegen zouden samenvallen. Voor Frankrijk zou die regeling ') zeer voordeelig zijn".

Voor Wiequefort was de Parijsche postweg natuurlijk van groot gewicht. Hij adresseerde zijne Nouvelles aan een ouden bekende te Parijs, Monsieur Bonneau. Deze bezorgde ze bij Lionne. Zij bevonden zich volgens diens verklaring steeds in goeden staat. Bonneau diende Wiequefort voor het beredderen van nog vele andere zaken meer. Hij had o.a. volmacht om Wicqueforts jaargeld in ontvangst te nemen, hetgeen in Mazarins dagen Monsieur de Morangis deed. Ongelukkig stond Wiequefort bij zijn zaakwaarnemer in het krijt. Hij moest hem dus te vriend houden, nu en dan zelfs een gedeelte van het gebeurde geld in zijne handen laten. Ook bracht Bonneau, door en door koopman, zijn principaal jaarlijks een 45 pistolen voor betaalde portkosten in rekening. Dit beviel Wiequefort maar half. Hij vertrouwde die opgave ook niet recht en vroeg bij wijze van spreken aan Lionne: „Vertelt u mij eens, vergoedt u het port niet aan Bonneau?" De Minister rekende een antwoord op zulk een krenterige vraag beneden zijn waardigheid. In 1664 ondernam Wiequefort een enkel maal een tamelijk schuchtere poging om van Bonneau af te komen. Hij had van een Amsterdamsch koopman gehoord, dat als men zijne brieven in plaats van over Péronne over Amiens verzond, men twee dagen en dus heel wat port uitwon. Doch het leek hem bij nader inzien beter de verzending maar te laten zooals zij was. Bonneau, die anders schade leed, zou eens boos kunnen worden. Ten laatste kwam \\ icquefort toch op de een of andere wijze vrij van zijn duren zaakbezorger, die misschien ook een taai schuldeischer was. Simon Marcadé in de rue Saint Denis verschijnt in Mei

') Pogingen tot uitvoering van dit plan schijnen wel uit-, maar niet afgesteld te zijn. In de maand Juni 1663 althans was er, volgens het bericht van Wiequefort, iemand hiervoor naar Parijs gezonden, die hoopte, dat hij in zijn onderhandeling slagen zou. Men vindt dit niet bij le Jeune.

Sluiten