Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vun het 1-ransch vooral '). Doch spoedig' kwamen er haken en oogen. Wicquefort had geen buigzaam, geen onderdanig karakter. Hij maakte zichzelf diets, dat er geen spoor van immoraliteit was in zijn handel en wandel 2), en hield zich heilig overtuigd, dat hij man van eer en naam was. Kruipen deed hij dus niet. De 1 hou was driftig en hoogmoedig, zag laag neer op den betaalden nieuwsschrijver en liet hem den afstand gevoelen, die hen scheidde. Uiterst vatbaar voor inblazingen van vleiers van halfslachtig allooi, sloeg hij geloof aan de opstokerijen van een zekeren Pieter Bernarts, Hollander van geboorte, dien hij gebruikte voor het vertalen van stukken uit het Fransch in het Xederlandsch 3). Deze Bernarts was de nachtmerrie van Wicquefort, en omgekeerd. Zij haatten, zij verfoeiden elkaar. Waarom valt moeielijk uit te maken, maar broodnijd had zeker dien haat verergerd, want Bernarts was een even handig ontdekker en verklikker als \\ icquefort, schoon zonder twijfel een veel lager en vcr-

') Th. i avril it>6o: „Votre Éminence trouvera dans cette Dcspeche la Response que Msf*rs les Estats font a la lettre de Sa Matl'\ Elle a esté projettée par Ie Pensionnaire de Hollande et 1'on s'est servy" (hieruit blijkt, dat Wicquefort nog geen half jaar na zijn terugkomst werkte bij de Witt) „de la plume du Sieur de Vicfort qui a esté en I'"rance pour 1'estendre et la mettre en langage plus elegant que n'est le wallon de ce pays icy."

) Hij trachtte zich uit het hoofd te praten, dat er eenige onzedelijkheid in zijn ' overbrieven van geheimen school, met deze vrij zinledige verklaring: „j'advoue bien que j ai asséz d'aflection pour ma patrie pour 11e pas divulguer les choses qui luv pourront faire tort, mais je suis houime d'honneur et ne faisant point de difticulté de recevoir des bienlaits du Roy, je ne voudrais dire des choses contratres a la verité."

3) In UoU. n°. 63 wordt Bernarts het eerst vermeld, namelijk in het Rapport du Sr. de la Richardiire, Escuyer de Monseigneur VAmbassadeur de trance, de ce gut est arrivé a Vent ree des Ambassadeurs e.xtraordinaircs de Dannemark a la Haye le 7 fevr. 1660. Bij die gelegenheid raakten Denen en X* ranschen slaags over de vraag, wier koetsen zouden vóórrijden. Richardière deed zich vergezellen door „le Sr. Bernard, son (tle Thou'sI secretaire Klamand, llonseigr ayant observé tousjours cette precaution d'envoyer outre ses autres domestiques le dit Sr. Bernard quy scait la langue pour estre informé punctuellement comnie il est necessaire de tout cc qui se passé en ces occasions."

Sluiten