Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is gevolgd. Na eenige voorbereidende maatregelen heeft, de gemeenteraad op 19 October 1900 't voorstel aangenomen om de vakvereenigingen ter plaatse subsidie te geven, mits deze voldeden aan eenige voorwaarden. Ook de voorsteden van Gent, Gent—Brugge, Alt — St. Amend hebben zich bij Gent aangesloten.

De gemeenteraad van Brussel heeft 10,000 francs uitgetrokken bij besluit van 16 December 1901, zoowel voor georganiseerde als voor niet-georganiseerde werklieden, en tegelijk heeft hij een enquête ingesteld, Verschillende Brusselsche voorsteden, zooals Ixelles, Molenbeek, St. Gilles e. a. hebben subsidies beschikbaar gesteld.

Antwerpen heeft op 24 December 1901 ook 10,000 francs ingewilligd. Twee voorsteden van Antwerpen, Borgerhout en Hoboken hebben zich hierbij aangesloten en bijdragen gegeven. Een andere voorstad, Berchem, heeft een aparte kas gevormd op dezelfde grondslagen.

Leuven geeft sinds 1903 aan de syndicaten die werklozenkassen hebben 1000 francs en Brugge 2000 francs ').

In de handelsgilden te Brugge bestaat het plan, een wederkeerige verzekering tegen werkloosheid in te voeren.

Prof. Hector Denis heeft de werkloosheid den 29en November 1901 ter sprake gebracht in de kamer van afgevaardigden 2) en voorgesteld een „proposition de loi relative a 1'organisation du marché du travail, a la statistique de chömage, et a 1'assurance contre la chömage.

Andere landen.

Op het voetspoor van Belgie is in Denemarken door do sociaal-democraten in de Folketing voorgesteld, om jaarlijks

1) Sociale Praxis, 1902/1903, No. 21.

2) Sociale Praxis, 1901/1902, No. 14.

Sluiten